Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły

Aby skorzystać z możliwości złożenia wniosku w postaci elektronicznej niezbędne jest założenie indywidualnego konta użytkownika na platformie ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl

Następnie klikamy na link z opisem procedury „Lokalizacja zjazdu”: Kliknij tutaj

Pierwszym krokiem jest pobranie i wypełnienie właściwego wniosku, następnie klikamy przycisk „przejdź do formularza” o nazwie „Lokalizacja zjazdu”

Rozpocznie się tworzenie dokumentu do wysłania, w treści klikamy na przycisk „załącz z dysku” i dodajemy uprzednio przygotowane załączniki spakowane do formatu zip. Tak przygotowany dokument podpisujemy profilem zaufanym lub certyfikatem. Po wysłaniu zostanie wygenerowane Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia.

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej można przesłać do Urzędu jedynie korespondencję podpisaną profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.