Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Załącznik nr 1
- Wzór wniosku o dofinansowanie i ujęcie w planie inwestycji realizowanych w trybie IS.


Załącznik nr 2
- Ogólne wzory umowy/porozumienia w sprawie realizacji zadania w trybie inicjatyw samorządowych.


Załącznik nr 3
- Kryteria oceny wniosków zadań zgłoszonych do realizacji w trybie IS.