Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle (procedura zakończona)

Materiały do konsultacji społecznych dostępne są pod poniższym linkiem:

ftp://zdw.krakow.pl/bznkb/


Wielowariantowa koncepcja z decyzją środowiskową budowy połączenia drogowego pomiędzy
drogą krajową nr 28 i drogą krajową nr 79 Zator - Spytkowice - Alwernia - Węzeł Rudno - Wola Filipowska (procedura zakończona)

Materiały do konsultacji społecznych dostępne są pod poniższym linkiem:

ftp://zdw.krakow.pl/kzsaww/


BUDOWA OBWODNICY SKAWINY NA ODCINKU OD UL.ENEREGTYKÓW DO WŁĄCZENIA DO DW NR 953 (procedura zakończona)

Materiały do konsultacji społecznych dostępne są pod poniższym linkiem:

ftp://zdw.krakow.pl/skawina/


BUDOWA WSCHODNIEJ OBWODNICY WOJNICZA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 975 (procedura zakończona)

Materiały do konsultacji społecznych dostępne są pod poniższym linkiem:

ftp://zdw.krakow.pl/konsultacje/


BUDOWA OBWODNICY GDOWA (procedura zakończona)

Z PODZIAŁEM NA DWA ETAPY:

ETAP I

ZADANIE 1 (OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ 967 DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ 966)

ZADANIE 2 (OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ 966 DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ 967)

ETAP II

ZADANIE 3 (OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ 967 POPRZEZ NOWY MOST NA RZECE RABIE DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ 966)

Materiały do konsultacji społecznych dostępne są pod poniższym linkiem:

ftp://zdw.krakow.pl/prezentacje/


KONSULTACJE SPOŁECZNE DLA INWESTYCJI "UPORZĄDKOWANIE RUCHU W CENTRUM MUSZYNY, DROGA ODBARCZJĄCA W KIERUNKU GRANICY PAŃSTWA - BUDOWA OBWODNICY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 971 W MUSZYNIE" (procedura zakończona)

Materiały do konsultacji społecznych dostępne są pod poniższym linkiem:

ftp://zdw.krakow.pl/muszyna/