Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Załącznik nr 1 - Wzór wniosku o ujęcie w planie inwestycji realizowanej w ramach Programu.

Pobierz plik DOCX (28KB)


Załącznik nr 2 - Ogólny wzór umowy w sprawie realizacji zadania w ramach Programu.

Pobierz plik PDF (13KB)


Załącznik nr 3- Kryteria oceny wniosków zadań zgłoszinych do realizacji w ramach Programu.

Pobierz plik PDF (110KB)