Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zadania przewidziane do budowy lub przebudowy:

Pobierz plik (tabela 1) PDF (240KB)

Pobierz plik (tabela 1a) PDF (30KB)


Zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych dla w/w zadań należy składać w ciągu 60 dni od daty ukazania się w/w informacji w formie elektronicznej za pomocą formularz an stronie kontaktowej.

Mają też Państwo możliwość formalnego składania pism w formie elektronicznej na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.00 Nr 98 poz. 1071 ze zm) poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Zarządu Dróg Wojewódzkich na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP, która znajduje się pod adresem /ZDW/SkrytkaESP

Wyślij wiadomość przez ePUAP

oraz pisemnej na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków podając:

  1. Nazwę jednostki i jej dane (dane teleadresowe podmiotu zainteresowanego udostępnieniem kanału technologicznego,aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądz w przypadku jego braku odpowiadający mu dokument)
  2. Rodzaj i ilość sieci telekomunikacyjnej lub energetycznej wraz z wymogami odnośnie kanałów technologicznych.
  3. Propozycja lokalizacji sieci - pobierz plik (tabela 2)