Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Załącznik nr 4A - Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu:

  • handlowego lub usługowego
  • innego, w którym nie jest prowadzona działalność handlowa lub usługowa

Pobierz plik PDF (80KB)


Załącznik nr 3A - Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy:

  • wolnostojącej
  • baneru reklamowego
  • na elewacji budynku w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • na wiacie przystankowej zlokalizowanej na gruntach przekazanych w użytkowanie samorządom gmin

Pobierz plik PDF (80KB)


Załącznik nr 6A - Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego:

  • na czas prowadzenia robót w celu wykonania ...
  • na prawach wyłączności w celu ...

Pobierz plik PDF (70KB)


Załącznik nr 5A - Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury techniczne.

Pobierz plik PDF (80KB)