Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły

Był absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, ukończył również dwa podyplomowe kierunki: zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i prawo administracyjne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1985 r., zaraz po studiach, rozpoczął pracę w Rejonie Dróg Publicznych w Krakowie. Dał się tam poznać jako człowiek bardzo zaradny, przedsiębiorczy i komunikatywny. W 1991 r. awansował na stanowisko dyrektora. W latach 1996 - 1999 pracował na kierowniczych stanowiskach w firmach z branży drogowej. Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie został we wrześniu 1999 r. Miał pod swoją pieczą 284 pracowników oraz ponad 1377 km dróg w całej Małopolsce.

W pracy wyróżniał się olbrzymią wiedzą, kreatywnością i ponadprzeciętnymi zdolnościami organizacyjnymi. Z jego inicjatywy odbyło się wiele ogólnopolskich konferencji naukowych, technicznych m.in. na temat dostosowania infrastruktury transportowej do standardów Unii Europejskiej.

Był wielokrotnie nagradzany za utrzymywanie wzorowej współpracy z lokalnymi samorządami. Realizowany od kilku lat przez ZDW Program Inicjatyw Samorządowych jest wskazywany jako modelowy przykład otwartości zarządcy drogi na potrzeby lokalnej społeczności.