Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Konkurs imienia Grzegorza Stecha

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski od 2007 roku organizuje Konkurs "Bezpieczne drogi w Małopolsce - budujemy chodniki i ścieżki rowerowe”. Od 2013 roku konkurs nosi imię Grzegorza Stecha.

Głównym celem corocznego Konkursu jest wyróżnienie gmin za inicjatywy podnoszące bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Konkurs jest organizowany dla Gmin Wiejskich, Miejskich i Powiatów Małopolski na najlepsze działania, w tym inwestycyjne, ze szczególnym uwzględnieniem budowy chodników i poboczy dla dzieci, pieszych oraz rowerzystów przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz ścieżek rowerowych.

„Bezpieczne Drogi w Małopolsce” realizowane są we współpracy z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, Małopolskimi Ośrodkami Ruchu Drogowego, Małopolskim Kuratorium Oświaty.

ZK-M