Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Estakada to część obwodnicy Dobczyc, oddanej do użytku w ubiegłym roku. W przygotowanie i realizację tej inwestycji zaangażowany był Grzegorz Stech, ówczesny dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Aby uczcić pamięć zmarłego kilka miesięcy temu Grzegorza Stecha, radni miejscy zdecydowali, że most na rzece Rabie będzie nosił jego imię. W uroczystości nadania imienia i odsłonięcia pamiątkowej tablicy wzięli udział przedstawiciele samorządu województwa - marszałek Marek Sowa, wicemarszałek Roman Ciepiela i przewodniczący sejmiku Kazimierz Barczyk. Do Dobczyc przyjechała także wdowa Marzena Stech.

Obwodnica to nie jedyna inwestycja drogowa, którą Dobczyce zawdzięczają Grzegorzowi Stechowi. Dzięki jego staraniom zostały wyremontowane drogi wojewódzkie przecinające miasto, powstało pierwsze rondo, nowe chodniki i przystanki. Te zasługi zostały docenione już wcześniej - w ubiegłym roku Grzegorzowi Stechowi przyznany został tytuł "Zasłużonego dla Ziemi Dobczyckiej"

źródło: www.malopolska.pl