Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

To następna duża inwestycja drogowa samorządu województwa w zachodniej Małopolsce. Już za dwa lata kierowcy będą mogli przejechać po wyremontowanych odcinkach dwóch dróg wojewódzkich w tym rejonie: nr 948 Oświęcim - Kęty i nr 949  Brzeszcze - Osiek. W piątek umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisali: marszałek Jacek Krupa, członek zarządu województwa Grzegorz Lipiec, wójt Oświęcimia Albert Bartosz, burmistrz Kęt Krzysztof Klęczar i wójt Osieka Jerzy Mieszczak.

Na ponad 17,8 mln zł opiewa umowa z firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. która rozbuduje dwie ważne trasy w Małopolsce Zachodniej - drogi wojewódzkie nr 948 i 949.

- Nie mam wątpliwości, że realizacja tej umowy nie byłaby możliwa, gdyby nie potężne wsparcie z Unii Europejskiej i dobra współpraca pomiędzy lokalnymi samorządami – podkreśla marszałek Jacek Krupa, przypominając, że w Małopolsce Zachodniej wkrótce powstaną też nowe obwodnice m.in. w Zatorze, Podolszu, Babicach.

Pierwszy z modernizowanych odcinków to ok. 5,8 km drogi wojewódzkiej nr 948, która przebiega m.in. przez Oświęcim i Kęty. O tym, jak potrzebna jest inwestycja w tym miejscu, mówi Grzegorz Lipiec, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

- Droga wojewódzka przebiega na tym odcinku głównie przez tereny zabudowane. Szczególnie narzekają na to mieszkańcy miejscowości Łęki, Bielany czy Nowa Wieś, gdzie droga biegnie bardzo blisko ich domów. Po zakończonej rozbudowie piesi i rowerzyści będą mogli się poruszać znacznie bezpieczniej - kończy Grzegorz Lipiec z ZWM.

W ramach zaplanowanych robót budowlanych na drodze nr 948 zostanie wymieniona nawierzchnia, będą uporządkowane lokalizacje zatok autobusowych, powstaną też nowe chodniki i ścieżki rowerowe, a także bezpieczne przejścia dla pieszych.
Zaplanowano także dwa nowe mosty (nad Kanałem Ulgi Nowa Wieś i nad ciekiem wodnym) , a w miejscu trzech skrzyżowań (w Łękach, Bielanach i Nowej Wsi) powstaną ronda.

Z kolei na drugiej z modernizowanych dróg wojewódzkich - czyli nr 949 - w gminie Osiek zostanie przebudowane w sumie 1,3 km. Pomimo tego,  że trasa przebiega głównie przez niezabudowane tereny (m.in. stawy hodowlane), jest dość niebezpieczna dla kierowców - nawierzchnia nie jest dostatecznie szeroka, brakuje poboczy, którymi mogą poruszać się piesi czy rowerzyści. W efekcie prowadzonych prac do końca września 2018 roku jezdnia zostanie poszerzona do 6m, powstaną też pobocza o szerokości 2m. Dodatkowo zaplanowano przebudowę dwóch istniejących mostów na potokach: Młynówka i Osieckim, a także zamontowanie barier ochronnych.

Szacuje się, że roboty budowlane przy rozbudowie obu dróg wojewódzkich wyniosą ponad 17,8 mln zł - z czego 85 proc. całej kwoty pochodzi z funduszy unijnych zarezerwowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Pozostałą część dokłada Województwo Małopolskie oraz gminy Oświęcim, Osiek oraz miasto i gmina Kęty.

Warto podkreślić, że podpisana dzisiaj umowa na rozbudowę dróg wojewódzkich  nr 948 Oświęcim - Kęty i  nr 949 Brzeszcze - Osiek to kolejna ważna inwestycja w Małopolsce Zachodniej. Także w piątek, 7 października, została podpisana umowa na budowę obwodnicy Babic. A zaledwie dwa tygodnie temu, 23 września br., zawarto umowę z wykonawcą obwodnicy Zatora i Podolsza.

       

źródło: www.malopolskie.pl