Drukuj

Dzięki oddanej do użytku mieszkańców niemal stumetrowej estakadzie będzie można ponownie podróżować między Krynicą-Zdrój a Grybowem, a co najważniejsze – szybko i bezpiecznie. W uroczystym zakończeniu inwestycji związanej z budową mostu nad osuwiskiem i odbudową drogi wojewódzkiej nr 981 uczestniczyli przedstawiciele samorządu województwa: przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska, Leszek Zegzda z zarządu województwa oraz radny Stanisław Pasoń.

Budowa prawie stumetrowej estakady, stabilizacja osuwiska oraz odbudowa drogi trwały nieco ponad rok, a na finał prac z niecierpliwością oczekiwali nie tylko mieszkańcy Kąclowej, ale także osoby często korzystające z trasy z Grybowa do Krynicy-Zdrój. Zrealizowana inwestycja znacznie skróci bowiem czas przejazdu pomiędzy dwoma miejscowościami, a także poprawi komfort oraz bezpieczeństwo podróży. Ulgę odczują także mieszkańcy domów znajdujących się nieopodal objazdu wyznaczonego na czas prowadzonych robót.

To kolejna inwestycja, dzięki której poprawi się nie tylko komfort jazdy, ale też bezpieczeństwo wszystkich podróżujących po Małopolsce. Estakada w Kąclowej to jednak tylko jedna z wielu inwestycji drogowych realizowanych przez samorząd województwa. Od kilku lat Województwa Małopolskiego realizuje bowiem największy w historii plan budowy dróg – w sumie do 2023 r. w całym regionie powstanie 14 nowych obwodnic miast, rozbudujemy też prawie 300 km dróg wojewódzkich, a zmodernizujemy kolejnych 84 km. To bez wątpienia imponujące liczby, ale i konkretne rezultaty, z których korzystają wszyscy Małopolanie - podkreśla Leszek Zegzda z zarządu województwa.

W efekcie, ponad dwoma osuwiskami, powstała imponująca estakada o długości 96,5 m, most o szerokości 15 m i nośności 50 ton. Ponadto osuwisko, które znajduje się poniżej estakady, zostało specjalnie zabezpieczone, a sąsiednie drogi (gminna i wojewódzka) zostały odnowione. Całkowity koszt inwestycji to ponad 14,7 mln zł, w tym dotacja z budżetu państwa wyniosła 10,9 mln zł. Pozostałe środki pokrył budżet województwa. Wykonawcą robót była firma SKANSKA S.A

źródło: www.malopolskie.pl