Drukuj

Malowniczą trasę biegnącą wschodnią częścią regionu, a konkretnie drogą wojewódzką nr 975 od Bartkowej Posadowej po Gródek nad Dunajcem, czeka rozbudowa. Prace projektowe ruszą już w najbliższych dniach, a zadanie zakończy się najpewniej przed końcem 2020 roku. Inwestycja obejmie rozbudowę odcinka drogi o długości niemal 3 km, a także przebudowę skrzyżowań i budowę ronda. Skorzystają także cykliści i spacerowicze, którzy zyskają nową ścieżkę... Już wkrótce kierowcy przejeżdżający przez Sękową drogą wojewódzką nr 977 w kierunku granicy państwa będą mogli swoją podróż odbyć odnowionym mostem. Prace projektowe ruszą w najbliższych dniach, natomiast zakończenie rozbudowy zaplanowano na ostatni kwartał 2019 roku. Koszt inwestycji to kwota 12,3 mln zł, z czego 10,5 mln zł stanowią środki z RPO, natomiast pozostała część pochodzi m.in. z budżetu województwa małopolskiego.

Umowę gwarantującą dofinansowanie zadania na ręce wykonawcy przekazała Urszula Nowogórska - przewodnicząca SWM.

To kolejne przedsięwzięcie drogowe na ziemi gorlickiej. Przedsięwzięcie, które poprawi bezpieczeństwo kierowców i usprawni ich podróż. Rozbudowa mostu to kontynuacja prac przeprowadzonych na DW 977. Całkiem niedawno oddaliśmy do użytku ponad 12-kilometrowy fragment drogi na odcinku od Gorlic do Koniecznej. Warto dodać, że tylko w tym roku na remonty dróg wojewódzkich planujemy przeznaczyć 467 mln zł - mówi Urszula Nowogórska, przewodnicząca SWM.

Dzięki przekazanej dziś umowie już wkrótce zostanie przebudowany most wraz z dojazdami w miejscowości Sękowa na potoku Sękówka. Wyeksploatowany obiekt potrzebuje natychmiastowej naprawy, bo to właśnie tędy przejeżdżają przede wszystkim duże rzesze turystów kierujących się na słowacką stronę.

Przypomnijmy, że podróż drogą wojewódzką nr 977 od czerwca tego roku jest już zdecydowanie przyjemniejsza, dzięki gruntownej modernizacji drogi Gorlice – Bardejov – Prešov. Przeprowadzona inwestycja sprawiła, że mieszkańcy, ale przede wszystkim turyści i przedsiębiorcy mogą teraz sprawniej przemieszczać się pomiędzy polską autostradą A4 a słowacką D1.

Warto dodać, że gruntowna modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 była częścią wspólnego projektu Województwa Małopolskiego i Preszowskiego Kraju Samorządowego, który w 85 proc. był finansowany ze środków unijnych w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja. W sumie, dzięki 30 mln zł, wyremontowano ponad 20 km drogi (Gorlice – Bardejov – Prešov). Po stronie polskiej było to łącznie 12,38 km (DW 977) – z czego w samych Gorlicach wyremontowano w sumie 1,25 km, a z Gładyszowa do przejścia granicznego odcinek liczący 11,13 km. Po stronie słowackiej zmodernizowano łącznie 8,6 km.

Kontynuacją przedsięwzięcia na drodze wojewódzkiej nr 977 będzie remont mostu w Sękowej, który zrealizuje firma Nowak-Mosty Sp. z o. o. Szacuje się, że odnowionym mostem pierwsi kierowcy przejadą już na początku grudnia 2019 roku.

W wydarzeniu wziął udział radny województwa Stanisław Pasoń.

źródło: www.malopolska.pl