Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Prawie 5 kilometrów nowej obwodnicy odciąży Babice i okoliczne miejscowości. W otwarciu oczekiwanej inwestycji uczestniczyli m.in. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Iwona Gibas, radny województwa małopolskiego Rafał Kosowski, wójt Babic Radosław Warzecha, samorządowcy i mieszkańcy.

„Inwestycje komunikacyjne, nie tylko drogowe a również kolejowe stanowią jeden z priorytetów w działaniach Województwa. Znajduje to wyraz również w przyjętym wczoraj budżecie Małopolski na 2019 rok. Zależy nam na stałym poprawianiu komfortu życia mieszkańców regionu” - mówił w Babicach, Wicemarszałek Łukasz Smółka.

Zadaniem nowo wybudowanej obwodnicy stanowiącej ciąg DW780 jest przeniesienie ruchu tranzytowego poza centrum Babic i Wygiełzowa. Obecnie obwodnica poprowadzona została po południowej stronie obu miejscowości, przebiega poprzez tereny niezabudowane, głównie tereny otwarte, zarówno pola uprawne jak i nieużytki rolne; zasadniczo omijając tereny leśne. W ramach obwodnicy znajdują się 3 ronda. Całkowity koszt inwestycji to : 21 175 472,31 zł.

Obwodnica ma długość 4,8 km, szerokość jezdni 7,0 m (2 pasy ruchu po 3,5 m każdy), obustronne pobocza  o szerokości ok. 1,25 m.

Do momentu otwarcia obwodnicy ruch tranzytowy i lokalny prowadzony był głównie drogami wojewódzkimi DW 780 (kierunek zachód – wschód) i DW 781 (kierunek północ – południe), które przebiegają przez centrum Babic i Wygiełzowa, a największym problemem mieszkańców i kierowców było skrzyżowanie DW 780 i DW 781 zlokalizowane w centrum miejscowości. Z uwagi na ścisłą zabudowę Babic nie było możliwości przebudowy skrzyżowania, a ograniczona widoczność doprowadzała do częstych zdarzeń drogowych.

           

źródło: www.malopolska.pl