Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przyznało tytuły Lider Małopolski 2018. W ten sposób doceniono inwestycje i działania, które najbardziej przyczyniają się do rozwoju województwa małopolskiego i jego gospodarki. Wyróżnienie przyznano m.in. Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie, które przekazano na ręce dyrektor Marty Maj.

Kilka inwestycji przeprowadzonych przez ZDW uznano za jedne z najlepszych przedsięwzięć ubiegłego roku. Doceniono pięć inwestycji drogowych związanych z budową: północnej obwodnicy Miechowa, obwodnicy Skały, Gdowa, Oświęcimia i Babic.

           

źródło: www.malopolska.pl