Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Sytuacja pogodowa w Małopolsce pozostaje bardzo trudna. W związku z szybko rosnącą liczbą interwencji służb ratowniczych w regionie, władze województwa zdecydowały o wsparciu jednostek zaangażowanych w niesienie pomocy poszkodowanym mieszkańcom.

Deklarujemy wsparcie dla służb, które od kilku dni nieustannie pomagają najbardziej potrzebującym. Jesteśmy wdzięczni za ich pracę i zaangażowanie. Udzielimy pomocy jednostkom, których specjalistyczny sprzęt zostanie uszkodzony lub zniszczony wskutek podejmowanych interwencji - powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Bardzo dziękujemy Straży Pożarnej za prowadzone działania oraz za wsparcie przy usuwaniu skutków powodzi na drogach wojewódzkich - dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.

Podczas nadzwyczajnego spotkania marszałek Witold Kozłowski oraz wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz zdecydowali także, że wsparcie ze strony województwa otrzymają również gminy, których infrastruktura drogowa ucierpi w związku z utrzymującymi się trudnymi warunkami pogodowymi.

Sytuacja jest niewątpliwie bardzo trudna. Stosujmy się do komunikatów służb porządkowych i organizujmy wzajemną pomoc sąsiedzką - zaapelował wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

W związku z trudną sytuacją pogodową w Małopolsce odbyło się także kolejne spotkanie – wizytacja w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Wzięli w niej udział marszałek Witold Kozłowski oraz wicemarszałek Łukasz Smółka. Na spotkaniu zostały przedstawione raporty z aktualnie panującej sytuacji. Ustalono także zakresy działań naprawczych oraz zapobiegawczych.

Monitoring dróg, który cały czas rejestruje stany kryzysowe, pozwala szybko reagować służbom ratowniczym w całym województwie - podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Wydane zostało także polecenie powołania zespołu, który dokona przeglądu mostów i określi ich stan po opadnięciu poziomu wód.

źródło: www.malopolska.pl