Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Wicemarszałek Łukasz Smółka uczestniczył w konferencji podsumowującej 20-lecie dróg wojewódzkich, która obyła się w środę, 29 maja w Zakopanem.

To okazja do podsumowania wielu lat pracy Zarządu Dróg Wojewódzkich. Chcemy docenić podejmowane działania, które przez ostatnie dwadzieścia lat przyczyniły się do poprawy infrastruktury i komunikacji, a także wpłynęły na rozwój naszego województwa i jego gospodarki - podsumował wicemarszałek Łukasz Smółka.

Wyróżnienie z rąk wicemarszałka Łukasza Smółki i Tomasza Tomali, szefa gabinetu politycznego ministra infrastruktury otrzymała dyrektor ZDW Marta Maj.

Przypomnijmy, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie administruje drogami trzycyfrowymi stanowiącymi sieć dróg województwa małopolskiego. Całkowita długość dróg wojewódzkich na terenie naszego regionu wynosi 1375,7 km. Do najważniejszych zadań ZDW należą: opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej jak i opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg i obiektów mostowych. Utrzymanie nawierzchni chodników, dróg, mostów, znaków drogowych i innych urządzeń drogowych oraz dbanie o otoczenie pasa drogowego. ZDW prowadzi również ewidencję dróg i wszystkich obiektów, a także okresowo przeprowadza kontrolę stanu dróg i obiektów. Poprzez pracowników Rejonów Dróg Wojewódzkich przeprowadza roboty interwencyjne, utrzymaniowe i zabezpieczające.

źródło: www.malopolska.pl