Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Już za niespełna półtora roku kierowcy będą mogli korzystać z obwodnicy Koszyc. W środę, 19 czerwca podpisano umowę z wykonawcą, który będzie realizował tę inwestycję. W obecności wicemarszałka Łukasza Smółki swoje podpisy złożyli Elżbieta Wesołowska, przedstawiciel inwestora - Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. Dębica i Robert Górecki, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Na tę inwestycję od lat czekają zarówno mieszkańcy Koszyc, jak i kierowcy podróżujący w tamtych rejonach. Obwodnica pozwoli nie tylko zmniejszyć ruch samochodowy w centrum miejscowości i skrócić czas podróży, ale też znacznie zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców - podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Koszt inwestycji to ponad 19 mln zł.  Obwodnica będzie miała ok. 1,5 km długości, rozpocznie się w miejscu skrzyżowania DW nr 768 z DK 79. Koniec obwodnicy stanowi skrzyżowanie z drogą powiatową. Zakres prac obejmuje budowę 900 m rowu drogowego, przebudowę wlotów do ronda na DK nr 79 i odcinka drogi powiatowej.

Konieczna będzie budowa konstrukcji nawierzchni na obwodnicy i drogach przecinających budowaną obwodnicę. Powstaną pobocza, chodniki w rejonie skrzyżowań, skrzyżowanie typu rondo dróg DW768 i DK79 oraz budowa czterowylotowego skrzyżowania projektowanej obwodnicy z DP 1282K.

       

źródło: www.malopolska.pl