Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Już za niespełna dwa lata kierowcy będą mogli korzystać z obwodnicy Koszyc. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu unijnemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w wysokości ponad 18 mln zł. W symbolicznym wbiciu łopaty pod budowę obwodnicy wzięli udział marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, Anna Pieczarka z zarządu województwa, radny województwa Józef Gawron oraz burmistrz Koszyc Stanisław Rybak.

Na tę inwestycję od lat czekają zarówno mieszkańcy Koszyc, jak i kierowcy podróżujący w tych rejonach. Obwodnica pozwoli nie tylko zmniejszyć ruch samochodowy w centrum miejscowości i skrócić czas podróży, ale też znacznie zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców - mówił marszałek Witold Kozłowski.

Droga wojewódzka 768 na odcinku Koszyce - Szczurowa jest najbardziej obciążona ruchem pojazdów ciężkich ze wszystkich dróg wojewódzkich w Małopolsce. Wzrastająca ilość samochodów, w połączeniu ze złym stanem dróg przekłada się na radykalne obniżenie bezpieczeństwa, znaczne wydłużenie czasu przejazdu, a także negatywnie oddziałuje na środowisko naturalne - podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Liczymy, że inwestycja poprawi dostęp do stref aktywności gospodarczej województwa małopolskiego oraz pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości usprawniając jej system komunikacyjny - dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.

Dzięki nowej drodze w Koszycach w okolicy będzie spokojniej. Ta długo wyczekiwana obwodnica jest niezwykle ważna zarówno dla mieszkańców, jak i dla kierowców, którzy w końcu będą mogli szybciej i bezpieczniej, unikając korków dotrzeć do celu podróży - mówiła Anna Pieczarka z zarządu województwa.

Koszt całej inwestycji to w sumie 22 mln zł, z czego ponad 18 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Reszta to środki pochodzące z budżetu gminy Koszyce. Obwodnica będzie miała 1,45 km długości, rozpocznie się w miejscu skrzyżowania DW nr 768 z DK 79. Koniec obwodnicy stanowi skrzyżowanie z drogą powiatową. Zakres prac obejmuje budowę 900 m rowu drogowego, przebudowę wlotów do ronda na DK nr 79 i odcinka drogi powiatowej.

Konieczna będzie budowa konstrukcji nawierzchni na obwodnicy i drogach przecinających budowaną obwodnicę. Powstaną pobocza, chodniki w rejonie skrzyżowań, skrzyżowanie typu rondo dróg DW768 i DK79 oraz budowa czterowylotowego skrzyżowania projektowanej obwodnicy z DP 1282K.

źródło: www.malopolska.pl