Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Przejścia dla pieszych w 76 małopolskich gminach zyskają dedykowane doświetlenie. Na realizację tego zadania w ramach programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na małopolskich drogach wojewódzkich przeznaczono z budżetu 1,5 mln zł.

Już wkrótce mieszkańcy ponad 50 małopolskich gmin będą mogli czuć się bezpieczniej na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich. W ramach umowy, która została podpisana przez marszałka Witolda Kozłowskiego i wicemarszałka Łukasza Smółkę pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych, powstaną bezpieczniejsze przejścia dla pieszych z planowanym oświetleniem. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana 12 sierpnia 2019 r. W całej Małopolsce zostanie doświetlonych 76 przejść dla pieszych.

Przejście dla pieszych powinno być bezpiecznym azylem. Odpowiednie oświetlenie takiego miejsca zwiększa szansę na to, że osoba korzystająca z przejścia będzie dobrze widoczna na drodze. A to przekłada się na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu - mówi marszałek Witold Kozłowski.

To inwestycja, dzięki której piesi będą widoczni nawet z dużej odległości. To bezpieczeństwo i komfort zarówno dla pieszych, jak i kierowców - wyjaśnia wicemarszałek Łukasz Smółka.

Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich regionu, który jest realizowany przez urząd marszałkowski wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi niemal 2,5 mln zł.

źródło: www.malopolska.pl