Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Już wkrótce kierowcy będą mogli przejechać nowym odcinkiem drogi łączącym autostradę A4 z Bochnią. W symbolicznym wbiciu łopaty pod tę inwestycję uczestniczyli wicemarszałek Łukasz Smółka, Marta Malec-Lech z zarządu województwa, Piotr Dziurdzia - radny województwa małopolskiego, Marta Maj – dyrektor ZDW, Robert Górecki - zastępca dyrektora ds. inwestycji ZDW, radni i samorządowcy. W wydarzeniu uczestniczył także Tomasz Tomala, szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury.

Inwestycje infrastrukturalne, które realizujemy w całym naszym regionie nie byłyby możliwe gdyby nie środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Z roku na rok po Małopolsce jeździ się coraz lepiej i bezpieczniej. Nowy odcinek drogi pozwoli usprawnić ruch w tej okolicy, a tym samym przyczyni się do podniesienia komfortu życia mieszkańców - mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

W ramach pierwszego etapu inwestycji planowane jest wykonanie połączenia od węzła autostradowego z Bochni do ul. Krzeczowskiej. Wybudowana zostanie nowa droga wojewódzka klasy G wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W ramach realizowanego zadania zostaną zbudowane między innymi: ronda na skrzyżowaniu nowobudowanej drogi i ul. Smyków oraz przekładanego odcinka drogi powiatowej nr 1424K, rondo na skrzyżowaniu nowobudowanej drogi z ul. Krzeczowską, skrzyżowania rozbudowywanej drogi powiatowej 1424K z odcinkiem drogi, budowa mostów jednoprzęsłowych M1 i M2 nad rowami melioracyjnymi, budowę przepustu P1 na rowie melioracyjnym, budowę placu do zawracania w ciągu odcinka drogi powiatowej nr 1424K przewidzianego do zmiany na odcinek drogi gminnej, przebudowę lub rozbudowę istniejących dróg w zakresie niezbędnym do dowiązania do przedmiotowej drogi.

Łączna długość realizowanego odcinka drogi wojewódzkiej wynosi niecałe 2 km. Łączna wartość inwestycji wynosi 40 mln zł. Prace budowlane prowadzi firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

źródło: www.malopolska.pl