Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

We wtorek, 18 lutego podpisane i przekazane zostały umowy dotyczące realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Małopolsce: budowy obwodnicy Zielonek (etap II) oraz budowy odcinka trasy rowerowej VeloRudawa (Trzebinia – Zabierzów). Obie umowy dotyczą opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych decyzji umożliwiających realizację inwestycji.

W spotkaniu, podczas którego uroczyście podpisano i przekazano umowy uczestniczyli: wicemarszałek Łukasz Smółka, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Marta Maj, wójt gminy Zielonki Bogusław Król, sołtys sołectwa Trojanowice Krzysztof Gaweł oraz przedstawiciel wykonawcy obu projektów – firmy YOUR Investment Sp. z o. o. z Krakowa.

Obwodnica Zielonek

Pierwsza z podpisanych umów dotyczy projektu budowy zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 - etap II, od węzła z Północną Obwodnicą Krakowa do skrzyżowania z ul. Krakowskie Przedmieście w Trojanowicach.

W ramach odcinka o długości ok. 2 km zaprojektowane zostaną m.in. dwa wiadukty, most, chodniki i ścieżki rowerowe, a także drogi dojazdowe do obsługi terenów przyległych. W projekcie zostanie uwzględniona przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej.

Planowany koszt opracowania dokumentacji projektowej to ponad 720 tys. zł.

Obwodnica Zielonek to inwestycja, na którą mieszkańcy tej okolicy - i nie tylko - czekają od dawna. Pozwoli rozładować korki i znacząco usprawni ruch drogowy w tym rejonie - podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.


VeloRudawa

Druga umowa dotyczy budowy odcinka trasy rowerowej VeloRudawa. Umowa przewiduje opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z pozwoleniami umożliwiającymi realizację robót dla odcinka trasy długości ok. 32 km pomiędzy Trzebinią a Zabierzowem, oraz opracowanie koncepcji programowej dla przebiegu trasy rowerowej łączącej VeloRudawa z miejscowością Czerna, długości ok. 6 km.

Trasa przebiega terenami gmin Trzebinia, Krzeszowice oraz Zabierzów, m. in. przez Puszczę Dulowską oraz wzdłuż rzeki Rudawa. Łączyć się będzie z wybudowanym już odcinkiem trasy VeloRudawa Zabierzów - Balice - powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

         

źródło: www.malopolska.pl