Drukuj

Na rondzie powstaną dodatkowe pasy ruchu na wlocie do ronda od strony Szczawnicy oraz Nowego Sącza oraz zostanie przebudowany wewnętrzny pierścień ronda. Przebudowa pozwoli na uzyskanie większej przepustowości na rondzie i płynność ruchu zwłaszcza w dni weekendowe, kiedy natężenie ruchu zdecydowanie wzrasta.


Przy przebudowie ronda wykonywane są inne roboty towarzyszące min. :

Umowa na wykonanie robót została podpisana 30.04.2020r z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych S.A. z siedzibą ul. Jagodowa 55, 33-300 Nowy Sącz

Teren budowy został przekazany 30.04.2020r
Termin wykonania robót to 19.06.2020r