Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Województwo Małopolskie konsekwentnie podejmuje kolejne działania mające na celu zwiększenie dostępności usług publicznego transportu zbiorowego oferowanych w systemie Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA).

W ramach prowadzonych obecnie prac związanych z rozbudową systemu MKA nawiązano współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji realizującym system mObywatel. Ma ona na celu integrację obu systemów w celu zwiększenia dostępności usług oferowanych w MKA, a także ułatwienie korzystania z systemu MKA. Efektem integracji będzie dostępność biletów okresowych zakupionych w systemie MKA (zapisanych zarówno na karcie fizycznej jak i w aplikacji iMKA), bezpośrednio w aplikacji mOywatel jak również możliwość rejestracji w systemie MKA za pomocą usługi mTożsamość.

Mieszkańcy naszego regionu w coraz większym stopniu korzystają z możliwości załatwienia spraw urzędowych za pośrednictwem rozwiązań udostępnianych przez administrację samorządową, jak również za pośrednictwem usług ogólnopolskich - mówi marszałek Witold Kozłowski.

Warto zauważyć, że Małopolska jest jedynym regionem w Polsce, który posiada system integrujący funkcjonujące systemy transportu publicznego i jednocześnie obsługujący transport kolejowy.

Realizujemy obecnie zadania związane z rozbudową systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna i szukamy możliwości zwiększenia dostępności usług oferowanych w systemie MKA. Taką możliwość daje program mObywatel prowadzony przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jesteśmy dumni z tego, że jako pierwsi będziemy mogli udostępniać możliwość przechowywania biletów okresowych dostępnych w naszym systemie w ogólnopolskiej aplikacji jaką jest mObywatel - podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

         

źródło: www.malopolska.pl