Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Wraz z końcem marca zakończono prace związane z inwestycją pn. Rozbudowa DW  977 Gorlice – granica Państwa: Przebudowa mostu na potoku Sękówka w m. Sękowa.

Na drodze wojewódzkiej nr 977 wybudowano lub przebudowano:

  • obiekt mostowy o długości 50 metrów,
  • skrzyżowanie typu rondo,
  • drogę wojewódzką o długości 340 metrów,
  • ścieżkę rowerową o długości 430 metrów.

Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do polepszenia warunków życia mieszkańców, wspomoże zrównoważony rozwój gminy Sękowa i poprawi jej atrakcyjność inwestycyjną, usprawniając jednocześnie komunikację w kierunku granicy polsko – słowackiej.