Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia otwarto obwodnicę Koszyc w ciągu drogi krajowej (DW) nr 768. W uroczystości wzięli udział marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, poseł Anna Pieczarka, poseł Stanisław Bukowiec, Elżbieta Grela, wicestarosta powiatu proszowickiego wraz z samorządowcami i dyrektorami Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Droga wojewódzka (DW) nr 768 na odcinku Koszyce - Szczurowa jest jedną z najbardziej obciążonych ruchem pojazdów ciężkich tras w całej Małopolsce. Wzrastająca liczba samochodów przekłada się na radykalne obniżenie bezpieczeństwa na drogach, znaczne wydłużenie czasu przejazdu z jednego miejsca w drugie, co z kolei negatywnie wpływa na środowisko naturalne.

To kolejna duża i ważna inwestycja drogowa. Przypomnę, że kilka dni temu otwarliśmy newralgiczny most na Wiśle w Borusowej, łączący Małopolskę ze Świętokrzyskiem. Transport drogowy jest niezwykle ważnym elementem dla rozwoju gospodarki, a co za tym idzie utrzymaniem, a nawet zwiększaniem miejsc pracy - zaznaczył marszałek Witold Kozłowski.

Podjęcie decyzji o przystąpieniu do projektu zostało poprzedzone dokładną analizą stanu sieci dróg województwa małopolskiego oraz sytuacji społeczno-gospodarczej na poszczególnych jego obszarach. Obwodnica Koszyc poprawi dostęp do stref aktywności gospodarczej oraz pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości, usprawniając jej system komunikacyjny.

Komfort i bezpieczeństwo są równie cenne dla mieszkańców regionu jak szybkość i łatwość przemieszczania się samochodem. Systematycznie zwiększamy liczbę obwodnic, co zwiększa przepustowość centrów miast i zmniejsza zanieczyszczenie powietrza. To nie pierwsza, ale też nie ostatnia, taka inwestycja w naszym regionie - zauważył wicemarszałek Łukasz Smółka.

Roboty budowlane rozpoczęły się w lipcu 2019 roku. Całkowity koszt wykonanie zadania wyniósł prawie 23 mln zł. Środki z Unii Europejskiej stanowią ponad 18 mln zł z tej kwoty.

Inwestycja finansowana była nie tylko z funduszy europejskich i budżetu województwa, ale także przy wsparciu lokalnego samorządu. Zakres prac obejmował budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej o długości 1,5 km. W miejscu połączenia z drogą krajową wybudowano skrzyżowanie typu rondo. W rejonach skrzyżowań powstały chodniki dla pieszych. Wzdłuż nowej drogi wojewódzkiej poprowadzono drogi serwisowe, które w sposób bezpieczny zapewniają komunikację dla terenów przyległych.

źródło: www.malopolska.pl