Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Samorząd województwa małopolskiego we współpracy z rządem RP umożliwił użytkownikom systemu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA), aby nośnikiem ich biletów okresowych była właśnie znana milionom Polakom aplikacja mObywatel. Rozwiązanie to ułatwi życie codzienne mieszkańcom Małopolski, ponieważ w jednej aplikacji będą mieli dokumenty, usługi e-administracji publicznej oraz bilety. Ponadto aplikacja mObywatel jest bezpłatna i dostępna dla każdego z obywateli Polski. Jednym wymaganiem do uruchomienia tej aplikacji jest profil zaufany.  Integracja obu systemów była możliwa dzięki zastosowaniu najwyższych standardów informatycznych oraz objęciu województwa systemem MKA.

W celu  zapoznania się z system Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej zapraszamy do odwiedzenia strony:  https://mka.malopolska.pl/informacje-o-mka.

Poniżej znajduje się instrukcja dodania MKA do aplikacji mObywatel, która pochodzi ze strony https://www.gov.pl/web/mobywatel/malopolska-karta-aglomeracyjna