Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Trwają roboty budowlane związane z inwestycją „Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap I”. W ramach niniejszej inwestycji (etap I) planowane jest wykonanie połączenia drogowego od węzła autostradowego Bochnia do ul. Krzeczowskiej poprzez budowę nowej drogi wojewódzkiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, stanowiąca etap I połączenia drogowego pomiędzy węzłem autostradowym „Bochnia” i drogą krajową nr 94, na odcinku od węzła autostradowego „Bochnia” do ul. Krzeczowskiej (droga powiatowa nr 1428K) w Bochni. Łączna długość projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej wynosi 1 883,03 m. Planowany termin zakończenia projektu lipiec/sierpień 2021r.