Drukuj

W dniu 18 maja 2021 roku odbyła się wideokonferencja dotycząca planów zlecenie opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe budowy połączenia Szczawnica-Jazowsko. W spotkaniu uczestniczył Marszałek Witold Kozłowski, Wicemarszałek Łukasz Smółka oraz przedstawiciele samorządów lokalnych z Gminy Szczawnica, Gminy Łącko, Powiatu nowotarskiego, Powiatu nowosądeckiego oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, a także przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Celem opracowania studium jest analiza prowadząca do wskazania zasadności realizacji przedmiotowego połączenia, a następnie do wyznaczenia najodpowiedniejszych korytarzy pod przedmiotową inwestycję.