Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Trwają roboty budowlane na odcinku drogi wojewódzkiej nr. 968 Lubień-Mszana Dolna. Obecnie na odcinku długości około 2,1 km w miejscowości Lubień zostały wykonane roboty branżowe, chodnik, poszerzenia i warstwa wiążąca. Na odcinku długości 3,2 km w miejscowości Kasinka Mała wykonano warstwę ścieralną bez oznakowania poziomego. Przy stacji Orlen dł. 350 m zostały wykonywane przełomy i roboty nawierzchniowe. Ponadto na długości 700m wykonano warstwę wiążącą i przebudowę urządzeń obcych. Na ostatnim odcinku długości 80m został przepięty światłowód i trwają roboty budowlane w zakresie sieci oraz robót brukarskich.