Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Umowa dotyczy regulacji stanów prawnych oraz wypłaty odszkodowań za nieruchomości niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa południowej obwodnicy Szczurowej w ciągu DW 964”. W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek Łukasz Smółka i Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Umowa, na której zawarcie wyraził zgodę Zarząd Województwa Małopolskiego, jest kontynuacją współpracy z samorządem Gminy Szczurowa. Inwestycja poprawi komunikację w tej część Małopolski, z korzyścią dla mieszkańców Gminy - mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Województwo Małopolskie przeznaczyło na ten cel 3 mln zł w podziale: 1,5 mln zł w 2021 roku i 1,5 mln zł w 2022 roku, takie same kwoty i terminy przeznaczy Gmina.

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29.03.2021 roku w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich Województwa Małopolskiego zostały zabezpieczone środki na wypłatę odszkodowań za wykup nieruchomości dla Obwodnicy Szczurowej.

Regulacja stanów prawnych oraz wypłaty odszkodowań za nieruchomości są niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa południowej obwodnicy Szczurowej w ciągu DW 964”.

Przedmiotowa umowa dotyczy samego etapu pozyskania nieruchomości niezbędnych dla przyszłej realizacji obwodnicy. Wartość szacunkowa nabycia nieruchomości wynosi 6 mln zł i sfinansowana zostanie po równo przez Województwo oraz Gminę Szczurowa - dodaje Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Wartość kosztów wykupu nieruchomości zostanie ostatecznie ustalona na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych. W umowie zawarty jest też zapis, że w przypadku konieczności nabycia gruntów stanowiących własność Gminy Szczurowa, Gmina zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zrzeknie się odszkodowań.

Budowa południowej obwodnicy miejscowości Szczurowa to prace w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 wraz z rozbudową dróg wojewódzkich 768 i 964 oraz rozbudową drogi gminnej 250545K. Inwestycja przewiduje też budowę i przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowościach: Niedzieliska, Szczurowa, Rylowa gm. Szczurowa oraz miejscowości Borzęcin.

Powstanie m.in. droga klasy G długości około prawie 4,5 km, w tym dwa ronda i dwa skrzyżowania skanalizowane. Pomyślano także o przepustach i przejściach dla zwierząt. Całkowity szacunkowy koszt realizacji zadania to 59 mln zł.

       

źródło: www.malopolska.pl