Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Został ogłoszony konkurs o Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych „Kryształy Soli” oraz o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”. Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych do Nagród „Amicus Hominum”  i „Kryształy Soli” upływa w dniu 16 sierpnia 2021 r. Wszelkie informacje dotyczące konkursów,  w tym regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego, dostępne są na stronie internetowej www.malopolska.pl/ngo oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM, tel. (12) 61 60 121.