Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 38
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-19/19 Przebudowa przepustu na most wraz z dojazdami w m. Małastów w ciągu DW... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-18/19 Przebudowa mostu wraz z dojazdami w m. Wygiełzów na potoku Płazianka... roboty budowlane
3 RDWM-271-2-4/19 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 3 zadania. dostawy
4 RDWJ-271-1-5/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – modernizacja odcinków DW... roboty budowlane
5 RDWJ-271-1-4/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 965... roboty budowlane
6 ZDW/DU-3-221/1/2019 „Najem lokali, powierzchni użytkowych i terenu przy ul. Głowackiego... usługi
7 ZDW-DN-4-271-1-19/19 Aktualizacja oprogramowania ZF CmdLine Turbo Converter 6 users - 2019 dostawy
8 RDWJ-271/2-1/19 Zabezpieczenie odcinka Obwodnicy Proszowic poprzez ułożenie trwałego... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-1-17/19 Analiza porealizacyjna w zakresie emisji hałasu dla inwestycji pn.:... usługi
10 RDWT-271-2-6/19 "Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew." dostawy
11 RDWT-271-2-4/19 „Wynajem i serwis przenośnych toalet przy ścieżkach rowerowych... usługi
12 ZDW-DN-4-271-1-18/19 Kopiowanie i skanowanie dokumentów czarno białych i kolorowych wraz... usługi
13 RDWT-271-1-4/19 Realizacja Projektów "BO Małopolska" edycja II - Budowa parkingu... roboty budowlane
14 RDWK-271-2-6/19 Rozbiórka budynku warsztatowego nr ewi.411/1 znajdującego się przy... roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-14/19 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia... usługi
Strona 1 z 3