Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 89
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DU-3-271-ZMW/42/2019 „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
2 ZDW-DU-3-271-ZMW/41/2019 „Utrzymanie czystości i porządku, czynności administracyjne na... usługi
3 ZDW-DN-4-271-1-87/19 Naprawa znaków zmiennej treści (VMS) Inteligentnego Systemu... usługi
4 RDWT-271-2-47/19 „Regulacja bariery linowej BL-4 w ciągu DW768 wraz z naciągiem oraz... roboty budowlane
5 RDWM-271-2-19/19 Tymczasowe zabezpieczenie i oczyszczenie przepustu w ciągu DW 956 w... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-1-84/19 Zakup sprzętu elektronicznego dostawy
7 RDWT-271-2-46/19 Usługa utrzymania czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg... usługi
8 RDWNS-271-2-24/19 "Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli biurowych do siedziby Rejonu... dostawy
9 ZDW-DN-4-271-86/19 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z ul. Kościelną w... usługi
10 RDWNS-271-2-26/19 „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-85/19 Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DW 975 wraz z budową mostu w m... roboty budowlane
12 RDWNS-271-2-23/19 „Wykonanie przejścia dla pieszych w/c DW 981 odc. 070 km 0+728, w m... roboty budowlane
13 RDWT-271-2-45/19 "Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... usługi
14 RDWNS-271-2-25/19 „Utrzymanie czystości i porządku na obiekcie Rejonu Dróg... usługi
15 ZDW-DN-4-271-1-82/19 Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych usługi
Strona 1 z 6