Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 63
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-75/19 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z ul. Kościelną w... usługi
2 RDWM-271-1-5/19 Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinek drogi krajowej nr 7 w... usługi
3 RDWK-271-2-23/19 Dostawa rur stalowych dla RDW w Krakowie z/s w Zabierzowie. dostawy
4 RDWM-271-1-4/19 Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinek drogi krajowej nr 44 w... usługi
5 RDWNS-271-1-7/19 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2019/2020 –... usługi
6 RDWT-271-2-35 „Most na rzece Dunajec w m. Biskupice Radłowskie DW 975 odc. 050 km... roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-1-68/19 Aktualizacja oprogramowania Drone Survey Pro Mod dostawy
8 ZDW-DN-4-271-1-69/19 Zakup sprzętu elektronicznego dostawy
9 ZDW-DN-4-271-72/19 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
10 ZDW-DN-4-271-74/19 Wymiana czujników w stacjach meteo – z podziałem na części: Część 1... roboty budowlane
11 RDWT-271-2-34/19 „Wykonanie przeglądu dwóch stacji pompowni wód deszczowych EPS P40 i... usługi
12 ZDW-DN-4-271-1-67/19 Opracowanie opinii techniczno-prawnej dotyczącej roszczeń... usługi
13 RDWJ-271-1-11/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 791 w m... roboty budowlane
14 RDWT-271-2-33/19 „Remont nawierzchni na rondzie i dojazdach do niego w miejscowości... roboty budowlane
15 RDWT-271-2-32/19 „Zabezpieczenie korpusu DW 975 w m. Paleśnica odc. 240 km 0+635 –... roboty budowlane
Strona 1 z 5