Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 22
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-9/20 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie... dostawy
2 ZDW-DN-4-271-13/20 Budowa mostu na rzece Wieprzówka wraz z rozbudową odcinka drogi... roboty budowlane
3 RDWNS-271-2-1/20 „Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
4 RDWNS-271-2-2/20 „Zmiana organizacji ruchu na obiekcie mostowym w/c DW 969, w m... roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-8/20 System zarządzania dla upłynnienia ruchu na szlakach pienińskich. dostawy
6 RDWK-271-1-1/20 1. Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
7 ZDW-DN-4-271-5/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
8 ZDW-DN-4-271-1-107/19 Projekt adaptacji realizowanego odwodnienia inwestycji celu... usługi
9 ZDW-DN-4-271-7/20 Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Wieprzówka w ciągu DW 781... roboty budowlane
10 RDWNS-271-3-2/20 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... usługi
11 RDWNS-271-2-3/20 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
12 ZDW-DN-4-271-6/20 Dostawa samochodów osobowych dostawy
13 ZDW-DN-4-271-4/20 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
14 ZDW-DN-4-271-3/20 Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg... usługi
15 ZDW-DN-4-271-2/20 Dostawa samochodów – z podziałem na części dostawy
Strona 1 z 2