Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 151
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-109/18 Aktualizacja serwerowych licencji dostępnych "Server Cal 2019" w... dostawy
2 RDWK-271-2-28/18 Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
3 RDWNS-271-2-23/18 „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... usługi
4 RDWM-271-2-25/18 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
5 ZDW-DU-3-271-ZMW/21/2018 „Utrzymanie czystości i porządku, czynności administracyjne na... usługi
6 ZDW-DN-4-271-1-99/18 Małopolskie ronda inspiracji - wykonanie, dostawa i montaż... roboty budowlane
7 RDWNS-271-2-21/18 „Utrzymanie czystości i porządku na obiekcie Rejonu Dróg... usługi
8 RDWK-271-2-24/18 Dostawa barier drogowych stalowych U-14a SP-09/4 dla RDW w Krakowie z/s w... dostawy
9 ZDW-DN-4-271-1-100/18 Aktualizacja systemu ELO Professional. usługi
10 RDWM-271-2-24/18 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno. dostawy
11 RDWM-271-2-23/18 Dostawa rur stalowych ocynkowanych. dostawy
12 RDWT-271-2-37/18 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew " dostawy
13 ZDW-DN-4-271-1-96/18 Analiza poprawności rozwiązań projektowych koncepcji, projektów... usługi
14 ZDW-DN-4-271-1-101/18 Roczna aktualizacja oprogramowania antywirusowego Symantec dla 291... dostawy
15 ZDW-DN-4-271-1-102/18 Aktualizacja oprogramowania OMCS VGM. dostawy
Strona 1 z 11