Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 76
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DU-3-271-ZMW/28/2020 „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
2 ZDW-DU-3-271-ZMW/27/2020 „Utrzymanie czystości i porządku, czynności administracyjne na... usługi
3 RDWJ-271-1-15/20 Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
4 ZDW-DN-4-271-75/20 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
5 RDWK-271-1-9/20 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
6 RDWT-271-2-36/20 „Termomodernizacja dachu w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w... roboty budowlane
7 RDWT-271-1-7/20 „Dostawa ładowacza czołowego, łyżki do materiałów sypkich oraz wideł... dostawy
8 RDWK-271-2-29/20 Dostawa rur stalowych dla RDW w Krakowie z/s w Zabierzowie dostawy
9 ZDW-DU-3-271-ZMW/25/2020 „Świadczenie usług nadzoru przy użyciu alarmu we wskazanych... usługi
10 RDWNS-271-2-15/20 „Zakup używanej koparko-ładowarki” dostawy
11 RDWNS-271-2-16/20 „Zakup myjki spalinowej wysokociśnieniowej na podwoziu” dostawy
12 RDWT-271-2-34/20 "Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
13 ZDW-DN-4-271-74/20 Dostawa 2 szt. samochodów dostawczych dostawy
14 ZDW-DN-4-271-73/20 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 975 na terenie m... usługi
15 RDWT-271-2-33/20 „Naprawa dylatacji modułowej wraz z wymianą nawierzchni... roboty budowlane
Strona 1 z 6