Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 22
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-9/19 Budowa mostu objazdowego na rzece Czarna Orawa w ciągu DW 957 w m... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-6/19 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie... dostawy
3 ZDW-DN-4-271-7/19 Opracowanie studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowego rozwoju... usługi
4 ZDW-DN-4-271-4/19 Modernizacja odcinków DW 969 na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-5/19 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
6 ZDW-DN-4-271-2/19 Budowa mostu objazdowego na rzece Czarna Orawa w ciągu DW 957 w m... roboty budowlane
7 RDWK-271-1-1/19 1. Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
8 ZDW-DN-4-271-95/18 Rozbudowa DW 964 Wola Batorska – Świniary z podziałem na części: Część 1:... roboty budowlane
9 RDWT-271-2-40/18 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew. dostawy
10 ZDW-DU-3-271-ZMW/21/2018 „Utrzymanie czystości i porządku, czynności administracyjne na... usługi
11 ZDW-DN-4-271- 94/18 Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad... usługi
12 ZDW-DN-4-271-88/18 Obwodnica Koszyc roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-87/18 Połączenie drogowego węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 –... roboty budowlane
14 ZDW-DU-3-221/6/2018 „Najem lokali i powierzchni użytkowych przy ul. Głowackiego 34A w... usługi
15 ZDW-DN-4-271-84/18 Budowa I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie... usługi
Strona 1 z 2