Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 60
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWM-271-2-18/21 Roboty naprawcze na DW 964 w m. Wieliczka do umowy nr 26/2013/ZDW. roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-86/21 Remont nawierzchni DW 780 w m. Żarki roboty budowlane
3 - Licencja na korzystanie z LEX on-line usługi
4 ZDW-DN-4-271-84/21 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Raby Wyżnej... usługi
5 ZDW-DN-4-271-78/21 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
6 RDWT-271-2-29/21 Remont chodnika w ciągu DW 980 w miejscowości Biskupice Melsztyńskie roboty budowlane
7 RDWM-271-3-7/21 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew. dostawy
8 RDWM-271-2-17/21 Wykonanie narzutu kamiennego wielkogabarytowego przy podporze mostu... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-80/21 Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 – Etap II – opracowanie... usługi
10 RDWT-271-2-17/21 Ścięcie zawyżonych poboczy przy drogach administrowanych przez RDW... roboty budowlane
11 RDWK-271-2-24/21 „ Bieżąca konserwacja odwodnienia na obiektach mostowych po... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-72/21 Przebudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada roboty budowlane
13 RDWM-271-3-6/21 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew. dostawy
14 RDWNS-271-2-14/21 „Regulacja studni kanalizacyjnej w/c DW 957 w m. Nowy Targ ul... roboty budowlane
15 ZDW-DU-3-271-ZMW/23/2021 Sprzedaż łodzi towarzyszącej do promu drogowego” usługi
Strona 1 z 4