Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 40
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-41/22 Bezgotówkowy zakup paliwa LPG do samochodów służbowych ZDW Kraków dostawy
2 ZDW-DN-4-271-40/22 Dostawa samochodów dostawczych – z podziałem na części dostawy
3 ZDW-DN-4-271-19/22 Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-28/22 Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd... usługi
5 ZDW-DN-4-271-33/22 Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964... usługi
6 RDWM-271-2-10/22 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie RDW... roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-60/22 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-59/22 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-37/22 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych, tj. wprowadzania wód... usługi
10 ZDW-DN-4-271-57/22 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-55/22 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-56/22 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
13 ZDW/DU-3-221/1/2022 „Najem lokali, powierzchni użytkowych przy ul. Głowackiego 34A w... usługi
14 ZDW-DU-3-271-ZMW/10/2022 Wykonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla... usługi
15 ZDW-DU-3-271-ZMW/9/2022 „Sprzedaż samochodów z podziałem na 4 zadania” dostawy
Strona 1 z 3