Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 67
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-87/18 Połączenie drogowego węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 –... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-29/19 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w... roboty budowlane
3 RDWT-271-1-6/19 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika... roboty budowlane
4 RDWT-271-2-9/19 „Remont – umocnienie koryta rzeki pod mostem w m. Rozdziele, rzeka... roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-55/19 Remont korpusu drogowego DW 968 w m. Kamienica roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-59/19 Budowa obwodnicy Proszowic – Etap II – aktualizacja materiałów do... usługi
7 RDWT-271-2-21/19 „Roboty utrzymaniowe mostu w m. Żabno w ciągu DW 975, odc. 030 km... roboty budowlane
8 RDWT-271-2-22/19 Przebudowa przepustu 2 fi 100 cm w m. Dominikowice DW 993 odc. 030... usługi
9 ZDW-DN-4-271-58/19 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 na terenie gminy... usługi
10 ZDW-DN-4-271-60/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Obwodnica Zatora, Podolsza w... usługi
11 ZDW-DN-4-271-51/19 ZACHODNIA OBWODNICA ZIELONEK – zaprojektowanie i wykonanie robót (w... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-64/19 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa. roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-65/19 Remont ogrodzenia ZDW w Krakowie ul. Głowackiego 56 roboty budowlane
14 RDWT-271-2-25/19 „Naprawa nawierzchni dojazdów do mostu w m. Faściszowa DW 980 odc... roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-67/19 Rozbudowa mostu w ciągu DW 781 odc. 140 km 1+036 na rz. Wiśle w m... usługi
Strona 1 z 5