Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 84
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWNS-271-2-26/19 „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-85/19 Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DW 975 wraz z budową mostu w m... roboty budowlane
3 RDWNS-271-2-23/19 „Wykonanie przejścia dla pieszych w/c DW 981 odc. 070 km 0+728, w m... roboty budowlane
4 RDWT-271-2-45/19 "Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... usługi
5 RDWNS-271-2-25/19 „Utrzymanie czystości i porządku na obiekcie Rejonu Dróg... usługi
6 ZDW-DN-4-271-1-82/19 Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych usługi
7 ZDW-DN-4-271-1-83/19 Wymiana kamer ANPR oraz dysków w kamerach Zintegrowanego Systemu... roboty budowlane
8 RDWNS-271-2-22/19 „Roboty naprawcze na DW 957 w m. Piekielnik - do umowy nr... roboty budowlane
9 RDWNS-271-2-19/19 „Roboty konserwacyjne i naprawcze na obiektach inżynierskich w ciągu... roboty budowlane
10 - Licencja na korzystanie z LEX on-line usługi
11 RDWK-271-2-35 Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
12 ZDW-DN-4-271-84/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 975 Paleśnica –... usługi
13 RDWT-271-2-44/19 „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... usługi
14 ZDW-DN-4-271-1-82/19 Poprawa płynności ruchu skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z... usługi
15 RDWK-271-2-32/19 „ Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika w m.Łęki odc 040 km 1+550 -1... roboty budowlane
Strona 1 z 6