Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 63
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWJ-271-1-10/19 Roboty naprawcze na obiektach mostowych będących w zarządzaniu... roboty budowlane
2 RDWJ-271-1-11/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 791 w m... roboty budowlane
3 RDWK-271-2-19/19 Swiadczenie usługi dostępu do internetu dla RDW w Krakowie z/s w... usługi
4 RDWK-271-2-20/19 Swiadczenie usługi dostępu do internetu dla RDW w Krakowie z/s w... usługi
5 RDWK-271-2-21/19 Swiadczenie usług dostępu do internetu dla RDW w Krakowie z/s w... usługi
6 RDWK-271-2-23/19 Dostawa rur stalowych dla RDW w Krakowie z/s w Zabierzowie. dostawy
7 RDWM-271-1-3/19 Odtworzenie i umocnienie skarp korpusu drogowego DW 956 od strony... roboty budowlane
8 RDWM-271-1-4/19 Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinek drogi krajowej nr 44 w... usługi
9 RDWM-271-1-5/19 Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinek drogi krajowej nr 7 w... usługi
10 RDWNS-271-1-5/19 Nazwa zamówienia przed zmianą: „Modernizacja odcinków dróg... roboty budowlane
11 RDWNS-271-1-6/19 „Zmiana organizacji ruchu na obiekcie mostowym w/c DW 969, w m... roboty budowlane
12 RDWNS-271-1-7/19 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2019/2020 –... usługi
13 RDWT-271-1-6/19 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika... roboty budowlane
14 RDWT-271-1-7/19 „Przebudowa przepustu w m. Zagórzany DW 979 odc. 010 km 4+817” roboty budowlane
15 RDWT-271-1-8/19 „Przebudowa przepustu w m. Dominikowice DW 993 odc. 030 km 0+419” roboty budowlane
Strona 1 z 5