Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 43
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWK-271-1-4/20 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
2 RDWT-271-2-1/20 „Remont urządzeń zabezpieczających w ciągu DW 975 i 980 z podziałem... roboty budowlane
3 RDWT-271-2-2/20 „Zabezpieczenie korpusu drogi DW 975 w m. Paleśnica odc. 240 km... roboty budowlane
4 RDWK-271-1-2/20 1. Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW w Krakowie z/s... usługi
5 RDWK-271-1-3/20 1.” Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich- Modernizacja DW 949... roboty budowlane
6 RDWT-271-1-3/20 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie Rejonu Dróg... usługi
7 ZDW-DN-4-271-35/20 Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu DW 781 w m. Chrzanów ul... usługi
8 ZDW-DN-4-271-21/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-24/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-10/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
11 ZDW-DN-4-271-5/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
12 ZDW-DN-4-271-9/20 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie... dostawy
13 RDWNS-271-1-8/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
14 RDWNS-271-1-9/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
15 RDWNS-271-1-10/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
Strona 1 z 3