Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 57
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 RDWNS-271-1-13/20 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
32 RDWNS-271-1-14/20 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
33 RDWT-271-2-7/20 Remont przepustu w ciągu DW 993 w m. Rozdziele roboty budowlane
34 RDWM-271-1-2/20 Remont przepustu wraz z dojazdami w m. Kuków w ciągu DW 946 odc. 020... roboty budowlane
35 ZDW-DN-4-271-28/20 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 781 z elementami... usługi
36 ZDW-DN-4-271-38/20 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 973 z... usługi
37 RDWT-271-1-4/20 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika w... roboty budowlane
38 RDWJ-271-2-4/20 Sprzedaż rur PVC pozyskanych z wymiany systemu odwodnienia dostawy
39 ZDW-DN-4-271-46/20 Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia DW 773 odc. 060 km 0+140... usługi
40 ZDW-DN-4-271-36/20 Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg... roboty budowlane
41 ZDW-DN-4-271-44/20 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych – z podziałem na części usługi
42 ZDW-DN-4-271-39/20 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia... usługi
43 RDWJ-271-1-3/20 Wykonanie robót naprawczych na moście w miejscowości Nowe Brzesko w... roboty budowlane
44 ZDW-DN-4-271-47/20 Wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. „Zabezpieczenie... usługi
45 ZDW-DN-4-271-85/19 Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DW 975 wraz z budową mostu w m... roboty budowlane
Strona 3 z 4