Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 57
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW/DU-3-221/1/2020 „Wynajem pokoi biurowych i pomieszczeń w budynku administracyjnym w... usługi
2 ZDW/DU-3-221/2/2020 „Wynajem pokoi biurowych i pomieszczeń w budynku administracyjnym w... usługi
3 RDWT-271-2-4/20 „Wynajem i serwis przenośnych toalet przy trasach rowerowych na... usługi
4 RDWNS-271-2-10/20 „Wymiana centrali telefonicznej w obudowie naściennej na nową wraz z... usługi
5 ZDW-DU-3-271-ZMW/8/2020 „Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej” roboty budowlane
6 ZDW-DU-3-271-ZMW/4/2020 „Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej” roboty budowlane
7 RDWNS-271-1-2/20 „Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części” roboty budowlane
8 RDWNS-271-2-8/20 „Prace porządkowe na placu składowym Obwodu Drogowego w Starym Sączu” usługi
9 RDWNS-271-2-7/20 „Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z pozyskaniem zgłoszenia... usługi
10 RDWNS-271-2-9/20 „Naprawa uszkodzeń mostu na pot. Ochotnickim w ciągu DW 969 w m... roboty budowlane
11 RDWT-271-2-3/20 „Dostawa materiałów biurowych dla RDW w Tarnowie” dostawy
12 RDWT-271-1-1/20 „Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie Rejonu Dróg... usługi
13 ZDW-DN-4-271-85/19 Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DW 975 wraz z budową mostu w m... roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-47/20 Wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. „Zabezpieczenie... usługi
15 RDWJ-271-1-3/20 Wykonanie robót naprawczych na moście w miejscowości Nowe Brzesko w... roboty budowlane
Strona 1 z 4