Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 60
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-2-3/20 „Dostawa materiałów biurowych dla RDW w Tarnowie” dostawy
2 RDWT-271-2-6/20 "Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew" dostawy
3 RDWT-271-2-8/20 "Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew" dostawy
4 ZDW-DN-4-271-49/20 Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu serwerowego dostawy
5 RDWNS-271-2-12/20 "Dostawa rur stalowych ocynkowanych do znaków" dostawy
6 RDWNS-271-2-11/20 „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka-skaner-kopiarka)” dostawy
7 ZDW-DN-4-271-1-51/20 Wymiana aktywnego znaku D-6 wraz z czujnikiem obecności pieszego w... dostawy
8 ZDW-DN-4-271-85/19 Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DW 975 wraz z budową mostu w m... roboty budowlane
9 RDWT-271-2-1/20 „Remont urządzeń zabezpieczających w ciągu DW 975 i 980 z podziałem... roboty budowlane
10 RDWT-271-2-2/20 „Zabezpieczenie korpusu drogi DW 975 w m. Paleśnica odc. 240 km... roboty budowlane
11 RDWT-271-1-2/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 982 w m... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-34/20 Obwodnica Zatora, Podolsza w ciągu DW 781 roboty budowlane
13 RDWT-271-1-4/20 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika w... roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-36/20 Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg... roboty budowlane
15 ZDW-DU-3-271-ZMW/4/2020 „Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej” roboty budowlane
Strona 1 z 4