Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA! Od dnia 30 marca 2020 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
udostępnia TRANSMISJĘ ONLINE Z OTWARĆ OFERT dokonywanych w postępowaniach zamówieniowych.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

W związku z komunikatem Marszałka Województwa Małopolskiego o zmianie organizacji pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wprowadza zawieszenie bezpośredniej obsługi klientów od 16 marca 2020 roku do odwołania.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 31
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWK-271-1-1/20 1. Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
2 ZDW-DN-4-271-8/20 System zarządzania dla upłynnienia ruchu na szlakach pienińskich. dostawy
3 ZDW-DN-4-271-9/20 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie... dostawy
4 RDWJ-271/2-2/20 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich dostawy
5 RDWT-271-2-3/20 „Dostawa materiałów biurowych dla RDW w Tarnowie” dostawy
6 ZDW-DN-4-271-51/19 ZACHODNIA OBWODNICA ZIELONEK – zaprojektowanie i wykonanie robót (w... roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-85/19 Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DW 975 wraz z budową mostu w m... roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-13/20 Budowa mostu na rzece Wieprzówka wraz z rozbudową odcinka drogi... roboty budowlane
9 RDWT-271-2-1/20 „Remont urządzeń zabezpieczających w ciągu DW 975 i 980 z podziałem... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-18/20 Modernizacja DW 969 w m. Krościenko nad Dunajcem – przebudowa ronda... roboty budowlane
11 RDWJ-271-1-1/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – nawierzchnia redukująca... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-19/20 Budowa mostu w ciągu DW 781 na kanale żeglugowym Smolice w m... roboty budowlane
13 RDWT-271-2-2/20 „Zabezpieczenie korpusu drogi DW 975 w m. Paleśnica odc. 240 km... roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-17/20 Modernizacja odcinków DW 993 na odcinku Gorlice – Lipinki roboty budowlane
15 RDWJ-271/2-1/20 Zabezpieczenie odcinka Obwodnicy Proszowic poprzez ułożenie trwałego... roboty budowlane
Strona 1 z 3