Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 84
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-2-28/19 „Wykonanie przeglądu dwóch stacji pompowni wód deszczowych EPS P40 i... dostawy
2 RDWT-271-2-30/19 „Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
3 RDWT-271-2-31/19 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
4 RDWK-271-2-23/19 Dostawa rur stalowych dla RDW w Krakowie z/s w Zabierzowie. dostawy
5 ZDW-DN-4-271-78/19 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
6 ZDW-DN-4-271-77/19 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego do samochodów... dostawy
7 RDWK-271-2-28/19 Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
8 RDWNS-271-2-20/19 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
9 RDWM-271-2-15/19 Dostawa rur stalowych ocynkowanych. dostawy
10 RDWM-271-2-16/19 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno. dostawy
11 RDWT-271-2-42/19 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki.” dostawy
12 RDWM-271-2-17/19 Zakup wraz z dostawą elementów odstraszających zwierzynę tzw... dostawy
13 ZDW-DN-4-271-87/18 Połączenie drogowego węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 –... roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-29/19 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w... roboty budowlane
15 RDWT-271-1-6/19 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika... roboty budowlane
Strona 1 z 6