Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zapraszamy Samorządy Gminne do składania wniosków o doświetlenie przejść dla pieszych na 2020 rok

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 41
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-2-28/19 „Wykonanie przeglądu dwóch stacji pompowni wód deszczowych EPS P40 i... dostawy
2 RDWT-271-2-30/19 „Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
3 RDWT-271-2-31/19 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
4 ZDW-DN-4-271-77/19 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego do samochodów... dostawy
5 RDWT-271-2-42/19 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki.” dostawy
6 RDWT-271-1-6/19 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika... roboty budowlane
7 RDWT-271-2-9/19 „Remont – umocnienie koryta rzeki pod mostem w m. Rozdziele, rzeka... roboty budowlane
8 RDWT-271-2-21/19 „Roboty utrzymaniowe mostu w m. Żabno w ciągu DW 975, odc. 030 km... roboty budowlane
9 RDWT-271-2-22/19 Przebudowa przepustu 2 fi 100 cm w m. Dominikowice DW 993 odc. 030... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-51/19 ZACHODNIA OBWODNICA ZIELONEK – zaprojektowanie i wykonanie robót (w... roboty budowlane
11 RDWT-271-2-25/19 „Naprawa nawierzchni dojazdów do mostu w m. Faściszowa DW 980 odc... roboty budowlane
12 RDWT-271-2-29/19 Naprawa przepustu m. Ciężkowice DW 977 odc. 140 km 2+950 roboty budowlane
13 RDWT-271-2-32/19 „Zabezpieczenie korpusu DW 975 w m. Paleśnica odc. 240 km 0+635 –... roboty budowlane
14 RDWT-271-2-33/19 „Remont nawierzchni na rondzie i dojazdach do niego w miejscowości... roboty budowlane
15 RDWT-271-2-35 „Most na rzece Dunajec w m. Biskupice Radłowskie DW 975 odc. 050 km... roboty budowlane
Strona 1 z 3