Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 59
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-62/20 Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego, oraz aktualizacja... dostawy
2 RDWT-271-2-1/21 Sprzedaż baraku oraz kontenera magazynowego z podziałem na 2 części. dostawy
3 ZDW-DU-3-271-ZMW/1/2021 „Sprzedaż ciągników rolniczych z podziałem na 4 zadania” dostawy
4 ZDW-DU-3-271-ZMW/2/2021 „Sprzedaż samochodów z podziałem na 5 zadań” dostawy
5 ZDW-DU-3-271-ZMW/4/2021 Ogłaszający przetarg: „Sprzedaż ciągników rolniczych z podziałem na 4 zadania” dostawy
6 RDWNS-271-2-1/21 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
7 ZDW-DU-3-271-ZMW/7/2021 „Sprzedaż ciągników rolniczych z podziałem na 3 zadania” dostawy
8 RDWK-271-3-1/21 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
9 RDWM-271-2-6/21 Dostawa rur stalowych ocynkowanych. dostawy
10 RDWNS-271-2-3/21 „Zakup elementów do barier ochronnych dla Obwodu Drogowego w Starym... dostawy
11 RDWJ-271/2-6/21 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dostawy
12 ZDW-DN-4-271-3/21 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie... dostawy
13 RDWJ-271/2-1/21 Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania na... dostawy
14 ZDW-DU-3-271-ZMW/8/2021 „Sprzedaż ciągnika rolniczego oraz osprzętu z podziałem na 3 zadania” dostawy
15 1 1 dostawy
Strona 1 z 4