Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 72
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-2-3/20 „Dostawa materiałów biurowych dla RDW w Tarnowie” dostawy
2 RDWT-271-2-6/20 "Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew" dostawy
3 RDWT-271-2-8/20 "Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew" dostawy
4 RDWT-271-2-14/20 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 2 części dostawy
5 ZDW-DU-3-271-ZMW/12/2020 „Sprzedaż samochodów z podziałem na 5 zadań” dostawy
6 ZDW-DN-4-271-66/20 Dostawa materiałów promocyjnych Programu INTERREG V-A Polska –... dostawy
7 ZDW-DN-4-271-1-62/20 Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego, oraz aktualizacja... dostawy
8 RDWT-271-2-18/20 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 2 części dostawy
9 ZDW-DU-3-271-ZMW/17/2020 „Sprzedaż ciągników rolniczych z podziałem na 5 zadań” dostawy
10 ZDW-DU-3-271-ZMW/18/2020 „Sprzedaż samochodu Daewoo Matiz” dostawy
11 RDWT-271-2-21/20 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 4 części.” dostawy
12 RDWK-271-2-22-2020 Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
13 RDWT-271-2-24/20 „Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
14 RDWT-271-2-1/20 „Remont urządzeń zabezpieczających w ciągu DW 975 i 980 z podziałem... roboty budowlane
15 RDWT-271-2-2/20 „Zabezpieczenie korpusu drogi DW 975 w m. Paleśnica odc. 240 km... roboty budowlane
Strona 1 z 5