Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 60
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 RDWT-271-2-7/20 Remont przepustu w ciągu DW 993 w m. Rozdziele roboty budowlane
17 ZDW-DN-4-271-42/20 Montaż barier drogowych stalowych wraz z demontażem istniejących... roboty budowlane
18 ZDW-DN-4-271-40/20 Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu... roboty budowlane
19 ZDW-DU-3-271-ZMW/8/2020 „Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej” roboty budowlane
20 RDWJ-271-1-4/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 791 w m... roboty budowlane
21 RDWT-271-1-5/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – zabezpieczenie DW 980 w... roboty budowlane
22 ZDW-DU-3-271-ZMW/9/2020 „Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej” roboty budowlane
23 RDWM-271-1-3/20 Remont chodnika w ciągu DW 964 w m. Wiśniowa. roboty budowlane
24 RDWK-271-1-5/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 781... roboty budowlane
25 RDWNS-271-1-16/20 „Odbudowa korpusu drogowego w ciągu DW 971 w m. Żegiestów” roboty budowlane
26 RDWK-271-1-6/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów... roboty budowlane
27 ZDW-DN-4-271-54/20 Przebudowa obiektów mostowych w ciągu DW 968 – z podziałem na... roboty budowlane
28 ZDW-DU-3-271-ZMW/10/2020 Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Ostrogskich 5 w... roboty budowlane
29 RDWK-271-2-9/20 „ Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika DW 780 w m. Chełmek” roboty budowlane
30 RDWM-271-1-4/20 Roboty naprawcze na DW 964 w m. Wieliczka do umowy nr 26/2013/ZDW. roboty budowlane
Strona 2 z 4