Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 43
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 RDWK-271-1-2/20 1. Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW w Krakowie z/s... usługi
32 RDWT-271-1-1/20 „Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie Rejonu Dróg... usługi
33 RDWT-271-2-4/20 „Wynajem i serwis przenośnych toalet przy trasach rowerowych na... usługi
34 ZDW-DN-4-271-22/20 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 969 – Etap II –... usługi
35 ZDW-DN-4-271-27/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Budowa mostu na rzece... usługi
36 ZDW-DN-4-271-28/20 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 781 z elementami... usługi
37 RDWT-271-1-3/20 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie Rejonu Dróg... usługi
38 ZDW-DN-4-271-31/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „OBWODNICA TUCHOWA w ciągu DW... usługi
39 ZDW-DN-4-271-30/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 968 Lubień... usługi
40 ZDW-DN-4-271-35/20 Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu DW 781 w m. Chrzanów ul... usługi
41 ZDW-DN-4-271-1-34/20 „Świadczenie usług kompleksowego zabezpieczenia łączności... usługi
42 RDWNS-271-1-6/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... usługi
43 RDWNS-271-1-7/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... usługi
Strona 3 z 3