Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 62
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-59/20 Wykonanie opinii dotyczącej stanu technicznego budynku mieszkalnego... usługi
2 ZDW-DN-4-271-1-60/20 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
3 ZDW-DN-4-271-1-61/20 Analiza poprawności rozwiązań projektowych koncepcji, projektów... usługi
4 RDWT-271-2-40/20 Usługa utrzymania czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg... usługi
5 RDWT-271-2-43/20 „Zbieranie śmieci z rowów przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich z... usługi
6 RDWT-271-1-9/20 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie Rejonu Dróg... usługi
7 ZDW-DN-4-271-80/20 Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Łącka w ciągu DW... usługi
8 ZDW-DN-4-271-79/20 Budowa obwodnicy m. Lisia Góra w ciągu DW 984 – opracowanie... usługi
9 ZDW-DN-4-271-89/20 Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Raby Wyżnej w ciągu... usługi
10 ZDW-DN-4-271-77/20 Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Liszek w ciągu DW... usługi
11 ZDW-DN-4-271-84/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
12 ZDW-DN-4-271-88/20 Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania... usługi
13 ZDW-DN-4-271-92/20 Rozbudowa / przebudowa DW 973 na terenie gminy Gręboszów –... usługi
14 ZDW-DN-4-271-1-138/20 Zastępstwo procesowe Zamawiającego wraz z doradztwem prawnym w... usługi
15 ZDW/DU-3-221/1/2021 „Dzierżawa parkingu „Głodówka” o powierzchni 1200 m2 w przy DW Nr... usługi
Strona 1 z 5