Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zapraszamy Samorządy Gminne do składania wniosków o doświetlenie przejść dla pieszych na 2020 rok

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 41
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-70/19 Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr... usługi
2 ZDW-DN-4-271-63/19 Opracowanie studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowego rozwoju... usługi
3 RDWT-271-2-34/19 „Wykonanie przeglądu dwóch stacji pompowni wód deszczowych EPS P40 i... usługi
4 RDWT-271-1-9/19 Obsługa przeprawy promowej na rzece Wisła w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 Busko... usługi
5 ZDW-DN-4-271-81/19 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
6 ZDW-DN-4-271-82/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „OBWODNICA SKAWINY – ETAP II... usługi
7 RDWT-271-2-44/19 „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... usługi
8 RDWK-271-2-35 Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
9 RDWT-271-2-45/19 "Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... usługi
10 ZDW-DN-4-271-86/19 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z ul. Kościelną w... usługi
11 RDWT-271-2-46/19 Usługa utrzymania czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg... usługi
12 ZDW-DU-3-271-ZMW/41/2019 „Utrzymanie czystości i porządku, czynności administracyjne na... usługi
13 ZDW-DU-3-271-ZMW/42/2019 „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
14 ZDW-DU-3-271-ZMW/44/2019 „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
15 ZDW-DN-4-271-89/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Zabezpieczenie osuwiska w... usługi
Strona 1 z 3