Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 43
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 RDWNS-271-1-6/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... usługi
17 RDWNS-271-1-7/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... usługi
18 ZDW-DN-4-271-85/19 Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DW 975 wraz z budową mostu w m... roboty budowlane
19 RDWT-271-2-1/20 „Remont urządzeń zabezpieczających w ciągu DW 975 i 980 z podziałem... roboty budowlane
20 RDWJ-271-1-1/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – nawierzchnia redukująca... roboty budowlane
21 RDWT-271-2-2/20 „Zabezpieczenie korpusu drogi DW 975 w m. Paleśnica odc. 240 km... roboty budowlane
22 ZDW-DN-4-271-21/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
23 RDWJ-271-1-3/20 Wykonanie robót naprawczych na moście w miejscowości Nowe Brzesko w... roboty budowlane
24 ZDW-DN-4-271-24/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
25 RDWNS-271-1-2/20 „Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części” roboty budowlane
26 RDWM-271-1-1/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 946 Kuków... roboty budowlane
27 RDWT-271-1-2/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 982 w m... roboty budowlane
28 ZDW-DN-4-271-29/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – modernizacja DW 781... roboty budowlane
29 ZDW-DN-4-271-32/20 Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie... roboty budowlane
30 ZDW-DN-4-271-34/20 Obwodnica Zatora, Podolsza w ciągu DW 781 roboty budowlane
Strona 2 z 3