Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 89
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 RDWM-271-2-16/19 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno. dostawy
32 RDWM-271-2-15/19 Dostawa rur stalowych ocynkowanych. dostawy
33 RDWNS-271-2-21/19 „Utrzymanie czystości i porządku na obiekcie Rejonu Dróg... usługi
34 ZDW-DN-4-271-1-72/19 Analiza poprawności rozwiązań projektowych koncepcji, projektów... usługi
35 ZDW-DN-4-271-1-79/19 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
36 ZDW-DN-4-271-82/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „OBWODNICA SKAWINY – ETAP II... usługi
37 RDWM-271-1-9/19 Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinek drogi krajowej nr 44 w... usługi
38 RDWNS-271-2-20/19 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
39 RDWNS-271-2-17/19 „Utwardzenie działki w obrębie obiektu mostowego w m. Kąclowa w... roboty budowlane
40 RDWM-271-1-8/19 Remont przepustów w ciągu DW 946 w m. Kuków. roboty budowlane
41 RDWT-271-2-41/19 Remont przepustów w ciągu DW 977 z podziałem na zadania: Zadanie 1:... roboty budowlane
42 RDWK-271-2-29/19 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla RDW w Krakowie z/s w... usługi
43 ZDW-DN-4-271-81/19 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
44 RDWNS-271-2-18/19 „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... usługi
45 RDWNS-271-1-8/19 „Awaryjne zabezpieczenie i naprawa uszkodzeń mostu w ciągu DW 969... roboty budowlane
Strona 3 z 6