Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 63
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 RDWT-271-2-10/20 „Remont chodników w ciągu DW 975 i DW 980”. roboty budowlane
32 ZDW-DN-4-271-57/20 Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu... roboty budowlane
33 RDWJ-271-1-5/20 Roboty naprawcze drogowe na DW 773 w gminie Sułoszowa po... roboty budowlane
34 RDWM-271-1-4/20 Roboty naprawcze na DW 964 w m. Wieliczka do umowy nr 26/2013/ZDW. roboty budowlane
35 ZDW-DN-4-271-55/20 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji... usługi
36 ZDW-DU-3-271-ZMW/10/2020 Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Ostrogskich 5 w... roboty budowlane
37 ZDW-DN-4-271-54/20 Przebudowa obiektów mostowych w ciągu DW 968 – z podziałem na... roboty budowlane
38 RDWNS-271-2-11/20 „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka-skaner-kopiarka)” dostawy
39 RDWK-271-1-6/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów... roboty budowlane
40 RDWNS-271-2-12/20 "Dostawa rur stalowych ocynkowanych do znaków" dostawy
41 RDWNS-271-1-16/20 „Odbudowa korpusu drogowego w ciągu DW 971 w m. Żegiestów” roboty budowlane
42 ZDW-DU-3-271-ZMW/9/2020 „Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej” roboty budowlane
43 RDWT-271-1-5/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – zabezpieczenie DW 980 w... roboty budowlane
44 ZDW-DN-4-271-51/20 Nadzór inwestorski nad robotami branżowymi dla inwestycji pn... usługi
45 RDWNS-271-1-15/20 „Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon... usługi
Strona 3 z 5