Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 43
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 RDWK-271-1-2/20 1. Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW w Krakowie z/s... usługi
32 RDWJ-271-1-3/20 Wykonanie robót naprawczych na moście w miejscowości Nowe Brzesko w... roboty budowlane
33 RDWT-271-2-3/20 „Dostawa materiałów biurowych dla RDW w Tarnowie” dostawy
34 ZDW-DN-4-271-21/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
35 ZDW-DN-4-271-16/20 Przebudowa obiektów inżynierskich wraz z dojazdami – opracowanie... usługi
36 RDWT-271-2-2/20 „Zabezpieczenie korpusu drogi DW 975 w m. Paleśnica odc. 240 km... roboty budowlane
37 RDWJ-271-1-1/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – nawierzchnia redukująca... roboty budowlane
38 ZDW-DN-4-271-15/20 Przebudowa mostu w m. Sułkowice na potoku Harbutówka w ciągu DW 956... usługi
39 RDWT-271-2-1/20 „Remont urządzeń zabezpieczających w ciągu DW 975 i 980 z podziałem... roboty budowlane
40 ZDW-DN-4-271-10/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
41 ZDW-DN-4-271-9/20 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie... dostawy
42 ZDW-DN-4-271-5/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
43 ZDW-DN-4-271-85/19 Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DW 975 wraz z budową mostu w m... roboty budowlane
Strona 3 z 3