Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
21.03.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Naprawa aktywnego przejścia dla pieszych w m.Trzebinia.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-2-5/19
Wadium:
Nie dotyczy
Umowa:
Umowa nr :6/2019/RDWK z dn:14.03.2019r.
Strony umowy; ZDW-Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A-zamawiający
Wykonawca: Mariusz Podoba prowadzący działalność gospodarczą pn: ELDREAM Mariusz Podoba ul.Bukowska 70,32-050 Skawina
Przedmiot umowy:Naprawa aktywnego przejścia dla pieszych w m.Trzebinia.
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie ; ZDW-RDW Kraków 32-080 .Zabierzów ul.Spokojna 1 A