Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
21.03.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Naprawa oświetlenia ulicznego w m.Babice-Obwodnica.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-2-4/19
Wadium:
Nie dotyczy
Umowa:
Umowa nr : 7/2019/RDWK z dn;14.03.2019
Zamawiający; ZDW-Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie ,32-080 Zabierzów ul.Spokojna 1 A
Wykonawca : Mariusz Podoba prowadzący działalność gospodarczą pn: ELDREAM Mariusz Podoba ul.Bukowska 70 ,32-050 Skawina.
Przedmiot umowy :Naprawa oświetlenia ulicznego w m.Babice-Obwodnica.
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie ZDW-RDW Kraków adres j/w.