Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
23.08.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 na terenie gminy Niepołomice – opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, pełnienie nadzoru autorskiego
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-58/19
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
06.09.2019 r. godzina 11:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 04.11.2019 r.
Numer umowy: 175/2019/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Konsorcjum: EKKOM Sp. z o.o. ul. dr. Józefa Babińskiego 71B, 30-394 Kraków Lider
Projektowanie Konstrukcyjno-Inżynieryjne Bronisław Waluga ul. Heleny Modrzejewskiej 16 lok. 15, 41-712 Ruda Śląska - Uczestnik Konsorcjum
Przedmiot umowy: Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 na terenie gminy Niepołomice – opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, pełnienie nadzoru autorskiego
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych