Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
25.09.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Dostawa lekkiej konstrukcji stalowej (garaż + 4 stanowiska postojowe) dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-58/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 135/2019/ZDW
Data zawarcia umów : 06.09.2019r.

PRZEDMIOT UMOWY: "Dostawa lekkiej konstrukcji stalowej (garaż + 4 stanowiska postojowe) dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa INTERSTAL Szczyrzyc 39, 34-623 Jodłownik

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.