Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
14.10.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot zamówienia:
Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinek drogi krajowej nr 44 w m. Skawina od km 101+273 do km 106+679 pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej) w sezonie zimowym 2019/2020.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM-271-1-4/19
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
22.10.2019 r. godz. 09:30
Rozstrzygnięcie postępowania: